Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Geplaatst op 25 september 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Werkgevers zijn ook een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de onderneming wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. Naar verwachting kunnen kleinere werkgevers echter vanaf 1 januari 2021 in aanmerking komen voor compensatie van de betaalde transitievergoeding. Wat zijn de voorwaarden om voor compensatie in aanmerking te komen?

Voorwaarden voor compensatie

De voorwaarden die gelden om in aanmerking te komen voor compensatie van de transitievergoeding luiden als volgt:

     De arbeidsplaats en omvang van het bedrijf

     De transitievergoeding

     Reden van beëindiging

      Eigendom van de onderneming

Wachten tot na 1 januari 2021?

Uitgaande van inwerkingtreding per 1 januari 2021 is het verstandig nog even te wachten met bedrijfsbeëindiging. Wel zouden reeds nu voorbereidingen kunnen worden getroffen om per 1 januari 2021 in aanmerking te kunnen komen voor compensatie. Zoals het aanvragen van een ontslagvergunning bij UWV. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze arbeidsrechtspecialisten.

Gepubliceerd op 25 september 2020 door: mr. E. (Elkan) Spijer