Ontslag door leugentje om bestwil?

Geplaatst op 25 oktober 2023 door mr. A. (Amanda) Cremer

De meeste mensen is het waarschijnlijk bekend dat in bepaalde situaties ontslag op staande voet kan volgen. Maar niet iedereen weet dat ook de invloed die men op derden heeft een reden voor ontslag kan zijn. Toch kan het gedrag naar derden toe van doorslaggevend belang zijn. Niet alleen wanneer een werknemer zich bijvoorbeeld misdraagt tegen een opdrachtgever. Maar ook wanneer men iemand vraagt de werkgever om de tuin te leiden. Dit was ook het geval in een recente zaak bij het gerechtshof Den Haag van 8 augustus 2023.

Casus

Een werkgever komt tijdens het dienstverband met zijn werknemer een aanvullende vergoeding overeen. Namelijk een maandelijks bedrag ten behoeve van een uitlaatservice voor de hond van de werknemer.

Hier gaat een periode overheen tot de werkgever navraag doet naar de hond van de werknemer. De werknemer bekent op dat moment dat de hond al enkele weken niet naar de hondenuitlaatservice gaat. Dit valt niet in goede aard bij de werkgever, omdat zij de vergoeding nog steeds betaalt. De werkgever doet vervolgens navraag bij de hondenuitlaatservice. Hieruit blijkt dat de hond al meer dan een half jaar niet door de hondenuitlaatservice is uitgelaten.

In een volgend gesprek bekent de werknemer dat dit het geval is. Later blijkt dat de werknemer de hondenuitlaatservice gevraagd heeft te liegen over de periode waarin de hond niet is uitgelaten. Dit laatste was voor de rechter van doorslaggevende betekenis. Het oordeel: de werknemer is terecht ontslagen op staande voet.

Dringende reden

Voor een ontslag op staande voet gelden wettelijke vereisten. Eén daarvan is dat er sprake moet zijn van een dringende reden. Voorbeelden van dringende redenen die tot ontslag op staande voet kunnen leiden staan in de wet. Daarnaast kunnen zich ook andere situaties voordoen die ervoor zorgen dat het van een werkgever niet kan worden verwacht dat hij of zij de arbeidsovereenkomst in stand houdt. Ook verschillende gedragingen tezamen kunnen een ontslag op staande voet rechtvaardigen.

In de hiervoor besproken casus is het verwijt aan de werknemer niet alleen dat hij geen melding deed van het staken van de hondenuitlaatservice. En dat hij er vervolgens over loog tegen zijn werkgever. Deze gedragingen waren volgens het gerechtshof verwijtbaar, maar niet ernstig genoeg om het ontslag te rechtvaardigen.

Het proberen aan te zetten van derden tot liegen heeft het vertrouwen van de werkgever op dermate ernstige wijze beschaamd. Deze gedraging in combinatie met de andere gedragingen rechtvaardigt het ontslag op staande voet juist wel.

Conclusie

In de wet staat dat het schuldig maken aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor een werknemer het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt een dringende reden kan zijn. Niet alleen het bedrog dat door de werknemer direct wordt gepleegd kan dus tot ontslag leiden. Ook indirect bedrog van de werknemer door derden. Het enkele verzoek om te liegen tegen de werkgever is al voldoende om het vertrouwen van de werkgever ernstig te beschamen.

Het is dan ook verstandig om er nog eens goed over na te denken voor je je partner vraagt je ziek te melden bij de werkgever wanneer je niet zo veel zin hebt om te gaan werken.

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog arbeidsrechtelijke vragen, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ons kantoor.

Gepubliceerd op 25 oktober 2023 door: mr. A. (Amanda) Cremer