Verworven recht of niet?

Geplaatst op 31 januari 2024 door mr. E. (Elkan) Spijer

Geregeld speelt de vraag of een niet in de arbeidsovereenkomst opgenomen beloning of gewoonte moet worden aangemerkt als een verworven recht. Is dit het geval dan is sprake van een arbeidsvoorwaarde die de werkgever niet zomaar mag intrekken. Wanneer is nu sprake van zo’n verworven recht? Over die vraag oordeelde de Rechtbank Zeeland-West-Brabant op 7 november 2023.

Gezichtspunten Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad is het niet goed mogelijk om een algemene regel te formuleren over de vraag of een bepaalde gedragslijn moet worden aangemerkt als een verworven recht of niet. Wel hanteert de Hoge Raad een aantal gezichtspunten die bij die beoordeling belangrijk kunnen zijn. Deze gezichtspunten luiden:

En verder:

Feiten uitspraak

In de uitspraak van de hierboven genoemde kantonrechter ontsloeg een werkgever een werknemer op staande voet ontslagen wegens werkweigering. De werknemer stelde echter dat zij ieder jaar gedurende een bepaalde periode onbetaald verlof kreeg en dat dit een verkregen recht was. Dat de werkgever haar ontsloeg omdat zij in die periode niet kwam opdagen, vond zij dan ook niet terecht.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter past de gezichtspunten van de Hoge Raad toe en oordeelde dat sprake is van een verworven recht.

Daartoe was van belang dat de werknemer  gedurende meerdere jaren steeds toestemming kreeg voor dit onbetaald verlof. Bovendien bleek uit meerdere uitlatingen van de werkgever dat hij het verlof als een vanzelfsprekendheid beschouwde. De werkgever beschreef het als een “traditie” waarbij de werknemer “elk jaar onbetaald verlof (heeft)”. In 2012 bevestigde de werkgever zelfs ‘dat de werknemer in de periode april tot en met juni normaal gesproken onbetaald verlof opneemt’.

De werkgever wist ook dat het verlof voor de werknemer erg belangrijk was. Daartegenover leidde de afwezigheid van de werknemer niet tot onoverkomelijke problemen. Kortom, omdat sprake was van een verworven recht kon de afwezigheid van de werknemer volgens de kantonrechter niet leiden tot ontslag op staande voet. De kantonrechter wees de verzoeken van de werknemer tot toekenning van een aantal vergoedingen dan ook toe.

Conclusie

Alvorens als werkgever over te gaan tot wijziging of intrekking van een bepaalde gedragslijn is het verstandig om te beoordelen of sprake is van een verworven recht. Dit geldt zeker wanneer een werkgever ontslag (op staande voet) overweegt te geven. Omdat de beoordeling hiervan afhankelijk is van de vaststelling van de juiste relevante feiten en omstandigheden en moet worden afgezet tegen de hierboven genoemde gezichtspunten, is het verstandig hierover een arbeidsrechtspecialist te raadplegen. De specialisten van VBS Advocaten staan voor u klaar.

[1] S.F.Sagel, ArbeidsRecht 2019/42:Maakt gewoonte recht of blijven goede daden onbestraft?

Gepubliceerd op 31 januari 2024 door: mr. E. (Elkan) Spijer