Birdnesting: de perfecte oplossing?

Geplaatst op 10 januari 2024 door mr. D.P. (Daisy) Mandema

Een pijnpunt na een echtscheiding blijft wie van de ouders met de kinderen in het ouderlijk huis blijft en wie van de ouders vertrekt. De mogelijkheid van “birdnesting” is een geaccepteerd alternatief voor de gebruikelijke zorg- en omgangsregeling. Het is in zo’n geval niet meer nodig om de kinderen heen en weer te slepen van het huis van de ene naar de andere ouder. Bij birdnesting verblijven de kinderen in het ouderlijk huis, terwijl de ouders om en om voor de kinderen zorgen.

Co-ouderschap

Birdnesting is een variant van co-ouderschap, hetgeen betekent een gelijke verdeling van de zorg voor de kinderen. Co-ouderschap is niet wettelijk geregeld. Ouders bepalen in principe zelf hoe ze na een echtscheiding de zorg- en opvoedingstaken en de daarbij behorende kosten verdelen. Dat leggen ze vast in een ouderschapsplan. Toch kunnen ouders niet vrijblijvend voor co-ouderschap kiezen. In 2014 formuleerde het gerechtshof ’s-Hertogenbosch enkele voorwaarden voor co-ouderschap. Zo moet sprake zijn van een goede ouderschapsrelatie. Dit betekent dat ouders na een echtscheiding fatsoenlijk met elkaar om dienen te gaan. Ook moeten de ouders wederzijds respect tonen. Tot slot moet sprake zijn van een goede onderlinge afstemming en communicatie tussen ouders en kinderen.

Voordelen birdnesting

Birdnesting heeft veel voordelen, met name voor de kinderen. De belangrijkste reden om voor birdnesting te kiezen is het welzijn van de kinderen. Zo hoeven de kinderen bij birdnesting (nog) geen afscheid te nemen van hun vertrouwde omgeving en veilige thuis. Dit biedt de kinderen stabiliteit, continuïteit en structuur en geeft ze de mogelijkheid aan de echtscheiding te wennen. Voorts vermindert het de kans op loyaliteitsproblemen en ontstaat geen zodanig contrast in woonhuizen. Verder worden de kinderen niet geconfronteerd met lastige zorgschema’s en/of verhuisdagen. Daarnaast kan birdnesting ook voor ouders rust en ruimte bieden. Zij hoeven immers niet op korte termijn ingrijpende beslissingen te nemen over de woonruimte maar kunnen rustig op zoek gaan naar een duurzame oplossing op lange termijn.

Nadelen birdnesting

Birdnesting heeft ook veel nadelen, met name voor de ouders. Om de birdnesting-regeling goed te laten verlopen, wordt veel van de ouders gevraagd. De ouders worden genoodzaakt ten eerste veel contact met elkaar te hebben, ten tweede duidelijke afspraken met elkaar te maken en ten derde financieel aan elkaar verbonden te blijven. Dit kan voor de ouders zeer belastend zijn. Voorts is birdnesting niet voor iedere ouder financieel haalbaar. Het financieren van een woning naast het ouderlijk huis kan immers een flinke investering zijn.

Conclusie

Het welzijn van de kinderen is meestal de belangrijkste reden om voor birdnesting te kiezen. Birdnesting is niet per definitie de ideale oplossing. Birdnesting kan alleen slagen als beide ouders zich er 100% voor inzetten en goede afspraken met elkaar maken.

Wenst u bijstand bij het maken van afspraken over birdnesting of een andere zorg- en contactregeling? Onze familierechtadvocaten zijn u graag van dienst.

 

Gepubliceerd op 10 januari 2024 door: mr. D.P. (Daisy) Mandema