Ik wil geen partneralimentatie betalen!

Geplaatst op 20 maart 2024 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

In zaken over partneralimentatie speelt vaak de vraag in hoeverre (in veel gevallen) de man de vrouw moet betalen. Hierbij is dan van belang hoe hoog het inkomen van beide partijen tijdens het huwelijk is geweest. Dit om te bepalen hoe hoog de behoefte van beide partijen is. Vervolgens moet dan worden bekeken in hoeverre de vrouw zelf voldoende verdient of kan verdienen. Tegenwoordig werken vrouwen meer en mannen vaak een dag minder vanwege de zorg voor de kinderen.

Mocht de ex-echtgenote maandelijks te weinig inkomen hebben om in haar behoefte te voorzien, dan wordt gekeken wat de man kan betalen. Wel is het zo dat de alimentatiegerechtigde niet beter af mag zijn dan de alimentatieplichtige.

Lotsverbondenheid

De grondslag voor het moeten betalen en ontvangen van partneralimentatie is de lotsverbondenheid. Deze lotsverbondenheid die tijdens het huwelijk is ontstaan loopt na de echtscheiding door. Wel kan het zo zijn dat de lotsverbondenheid na echtscheiding door feiten en omstandigheden komt te vervallen. Dit is niet iets wat heel vaak voorkomt. Er moet dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het veelvuldig valse aangiftes doen tegen de man door de vrouw. Of dat de vrouw ten onrechte aan de kinderen heeft verteld dat zij door de man is mishandeld. Maar ook dat de vrouw de man bij zijn werkgever hem heeft neergezet als narcist en psychopaat.

Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland

In de zaak die deze maand voor de rechtbank Midden-Nederland speelde was het volgende aan de hand. De vrouw was eerder in de echtscheidingsprocedure veroordeeld tot het betalen van partneralimentatie. Nu dient zij opnieuw een verzoek in bij de rechtbank. Dit om de door haar te betalen partneralimentatie op nihil te laten stellen. Zij vindt namelijk dat er sprake is van grievend gedrag van de ex-man. Om die reden is de lotsverbondenheid volgens haar vervallen.

Kracht van gewijsde

Tijdens de echtscheidingsprocedure heeft de vrouw dit ook gesteld alleen toen heeft de rechtbank de vrouw hierin niet gevolgd. Dat de vrouw dit nu voor een tweede keer aan de orde stelt is, uitzonderlijk. De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat wanneer de rechter al een oordeel heeft gegeven over het al dan niet grievende gedrag aan die beslissing in beginsel gezag van gewijsde toekomt. Dat betekent dat je op een later moment dat niet opnieuw aan de rechter kan voorhouden.

Psychisch geweld

In deze zaak gaat de rechter daaraan voorbij. De rechtbank stelt dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat de man nog alimentatie krijgt. Dat komt omdat de vrouw in deze procedure duidelijker heeft onderbouwd dat zij slachtoffer is geweest van psychisch geweld.

De vrouw ging gebukt onder het onvoorspelbare gedrag van de man, alcoholmisbruik, woede-uitbarstingen, intimidaties, dreigementen en huiselijk geweld. Ook controleerde hij haar telefoon. Zo wist hij waar zij was. De vrouw mocht van de man geen hoge hakken dragen. Verder trok hij regelmatig ‘s nachts de dekens van haar af. Ook werd de vrouw gedwongen om rechtop te zitten en lange gesprekken met de man te voeren. Ook op seksueel gebied heeft zij het vaak moeten ontgelden. En heeft de man de vrouw eens een paar uur naakt in de achtertuin opgesloten.

Impact van het geweld

Verder komt de rechtbank tot de conclusie dat de vrouw nu wel voldoende onderbouwt en dat zij ook nu nog psychisch en emotioneel lijdt onder het grievend gedrag van de man. Ook heeft de vrouw voldoende uitgelegd wat het met haar doet.

Het voelt voor de vrouw wrang dat de man die hoogopgeleid is jarenlang tijdens het huwelijk in de bijstand heeft gezeten. Ze heeft het gevoel dat zij de bijstand van de man betaalt. Los daarvan ervaart zij betaling van de partneralimentatie als een mentale last. Verder vindt de rechtbank het relevant dat de man geen blijk van inzicht geeft van de impact van zijn gedrag op de vrouw.

Conclusie

Alles bij elkaar genomen bepaalt de rechtbank dat de vrouw niet langer hoeft te betalen. Gelet op alle feiten en omstandigheden een logische beslissing. Aan de andere kant ook bijzonder omdat het voor een tweede keer aan de rechtbank is voorgehouden.

Heeft u vragen over partneralimentatie, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze familierechtadvocaten op 0174 – 444 880.

Gepubliceerd op 20 maart 2024 door: mr. N.T. (Michiel) Vogelaar