Inschrijving kind niet bepalend voor kindgebonden budget

Geplaatst op 17 oktober 2023 door mr. J. (Jorika) Todorov

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de verzorging van kinderen tot 18 jaar. De bijdrage wordt door de overheid betaald. Naast kinderbijslag kunnen ouders aanspraak maken op kindgebonden budget. Kindgebonden budget is een extra bijdrage voor ouders in de kosten voor het kind tot 18 jaar. Om aanspraak te kunnen maken op kindgebonden budget geldt een aantal voorwaarden:

Regelmatig wordt de vraag gesteld of het noodzakelijk is dat het kind ook ingeschreven staat op het adres. Deze vraag heeft de Rechtbank Den Haag recent beantwoord in een uitspraak.

De feiten

Partijen hebben een affectieve relatie gehad. Uit de relatie zijn twee kinderen geboren (zoon in 2009 en dochter in 2011). In 2017 is relatie van partijen beëindigd. De zoon heeft zijn hoofdverblijfplaats bij de man en de dochter bij de vrouw. Er is sprake van een co-ouderschapregeling. Nadat de relatie is beëindigd hebben partijen een ouderschapsplan opgesteld. In het ouderschapsplan staat opgenomen dat de ouders zijn overeengekomen dat de man € 67,50 per kind per maand aan kinderalimentatie betaalt aan de vrouw. De vrouw ontvangt kinderbijslag en kindgebonden budget.

Standpunt van de vrouw

De vrouw verzoekt in deze procedure dat de man voortaan € 113,00 per kind per maand betaalt aan kinderalimentatie. De vrouw stelt dat zij het bedrag nodig heeft voor de kosten van verzorging en opvoeding. De man zou dit volgens de vrouw kunnen betalen.

Standpunt van de man

De man is het oneens met het standpunt van de vrouw. De man stelt zich op het standpunt dat de zoon het hoofdverblijf bij hem heeft. Volgens de man moet de vrouw kinderalimentatie voor de zoon aan hem betalen. Verder dient, in afwijking van de eerder gemaakte afspraken, de kinderbijslag en het kindgebonden budget voor de zoon aan de man te worden uitgekeerd in plaats van de vrouw.

Het oordeel van de rechtbank

De rechtbank overweegt dat de kinderen per twee weken acht dagen bij de vrouw verblijven en zes dagen bij de man. Verder zijn partijen overeengekomen in het ouderschapsplan dat aan de vrouw zowel de kinderbijslag als het kindgebonden budget voor beide kinderen toekomt. De ouder die de kinderbijslag ontvangt, heeft ook recht op het kindgebonden budget. De inschrijving van de zoon op het adres van de man is niet bepalend voor de aanspraak op het kindgebonden budget.

De kinderalimentatie is door de rechtbank vervolgens opnieuw vastgesteld op € 132,00 per kind per maand.

Heeft u vragen over kindgebonden budget of andere familierechtvragen? U kunt te allen tijde contact met ons opnemen.

Gepubliceerd op 17 oktober 2023 door: mr. J. (Jorika) Todorov