Scheidingsmediation: hoe werkt dat?

Geplaatst op 16 november 2022 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Zodra je besluit uit elkaar te gaan moet een groot aantal zaken worden geregeld. Vaak spelen er allerlei emoties en gevoelens. In deze onzekere en emotionele periode kan het ingewikkeld zijn om de praktische en financiële gevolgen van een scheiding te regelen. Des te belangrijker om dit op een goede en respectvolle manier te doen, zeker als er kinderen in het spel zijn. Scheidingsmediation kan hierbij helpen.

Scheidingsmediation

Wanneer je gaat scheiden, heb je daarvoor altijd een advocaat nodig. De advocaat is degene die het verzoek tot echtscheiding indient bij de rechtbank. Je kunt ervoor kiezen om ieder een eigen advocaat in te schakelen. We spreken dan over een echtscheiding op tegenspraak. Je kunt ook samen met je partner kiezen voor een advocaat die bovendien scheidingsmediation kan doen.

In dat geval probeer je met elkaar in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen over de gevolgen van de echtscheiding. Alle gesprekken vinden plaats met jou en je partner. Dit zorgt voor transparantie en geeft de beste mogelijkheid tot gezamenlijk overleg. Een scheidingsmediator neemt geen beslissingen, maar helpt je om samen tot overeenstemming te komen.

De scheidingsmediator begeleid je daarbij op zowel juridisch, als op relationeel en emotioneel gebied. Bij dit laatste moet je denken aan het op gang brengen van een verwerkingsproces en het helpen vormgeven van een nieuwe wijze van communiceren met elkaar. De scheidingsmediator houdt, als neutrale derde, de belangen van beide partijen in het oog. Na ieder gesprek ontvang je een verslag.

Als de mediation tot overeenstemming leidt, wordt deze vastgelegd in een overeenkomst, het (echt)scheidingsconvenant. Scheidende ouders zijn bovendien verplicht om in een ouderschapsplan afspraken vast te leggen over de zorg voor hun kinderen. De scheidingsmediator adviseert bij het opstellen van het ouderschapsplan. Vervolgens wordt het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding met het convenant / ouderschapsplan ingediend bij de rechtbank.

Waarom scheidingsmediation?

Mediation is aangewezen in situaties waarin je een geschil hebt met iemand met wie je in de toekomst nog veel te maken hebt. Het grote voordeel van scheidingsmediation is dat jij en je partner beslissen over wat er wel en niet gaat gebeuren in de toekomst na de scheiding. Dit in tegenstelling tot een echtscheiding op tegenspraak waar in de meeste gevallen de rechter uiteindelijk bepaalt wat kan of mag na de scheiding.

Het samen werken aan een oplossing maakt dat er eerder een situatie ontstaat waarin beide partijen tevreden zijn. Dit zorgt er weer voor dat de gemaakte afspraken beter worden nageleefd. Mediation is minder belastend en veelal sneller en dus voordeliger dan een langdurige procedure bij de rechtbank.

Werkwijze / regels

De scheidingsmediator gaat eerst na of de scheiding daadwerkelijk gewenst is en of de zogeheten scheidingsmelding heeft plaatsgevonden. Vervolgens bekijkt de mediator of jij en je partner ‘geschikt’ zijn voor het mediationtraject en of de wil er is om er samen uit te komen. Vervolgens wordt de mediationovereenkomst getekend waarin de werkafspraken worden vastgelegd.

Bij scheidingsmediation verzamelt de scheidingsmediator alle informatie die nodig is voor de echtscheiding en inventariseert de wensen en belangen. Vervolgens begint de ‘onderhandelingsfase’ waarbij de scheidingsmediator het evenwicht tussen beide partijen bewaakt. Waar nodig adviseert de scheidingsmediator en bespreekt alternatieve oplossingen. De scheidingsmediator neemt als gezegd geen beslissingen, dat doen jij en je partner samen.

Scheiding via mediation verloopt alleen succesvol als men een aantal basisregels volgt.

Is scheidingsmediation iets voor mij?

 Via deze link op rechtspraak.nl kun je alvast bekijken of scheidingsmediation iets voor jou (en je partner) is.

Twijfel je nog of wil je meer informatie, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.

Gepubliceerd op 16 november 2022 door: mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch