Vakantie: alleen met minderjarige kinderen reizen, hoe werkt dat?

Geplaatst op 17 juli 2020 door mr. N.T. (Michiel) Vogelaar

De grenzen gaan langzaam aan weer open. De scholen gaan bijna (weer) dicht en de vakantie staat voor de deur. Met het begin van de zomervakantie, ontstaan regelmatig geschillen tussen ouders als een ouder met een minderjarig kind naar het buitenland wil en de ander hier geen toestemming voor geeft. Corona maakt het er deze zomervakantie niet makkelijker op. Wat kun je doen als je ex-partner met de minderjarige kinderen naar het buitenland wil of als je zelf weg wil maar geen toestemming krijgt? Hier lees je meer over in deze blog.

Toestemmingsformulier

Als ouders ben je meestal samen belast met het ouderlijk gezag. Een echtscheiding brengt hier vaak geen verandering in. Het gezamenlijk ouderlijk gezag brengt met zich mee dat ouders samen beslissingen over belangrijke zaken over de kinderen moeten nemen. Ouders dienen elkaar daar ook over te raadplegen. Een vakantie naar het buitenland valt hieronder. Toestemming van de andere ouder met ouderlijk gezag is dus nodig bij een vakantie naar het buitenland.

Voor het alleen reizen met minderjarige kinderen hebben ouders een door beide ouders ondertekend toestemmingsformulier nodig. Het toestemmingsformulier voor het reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland kunt u downloaden via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland

Geen toestemming, wat dan?

vakantietoestemmingVaak komen ouders er onderling wel uit om afspraken te maken over een vakantie met de minderjarige kinderen, maar in sommige gevallen lukt het de ouders niet. De ouder die naar het buitenland met vakantie wil kan dan niet zomaar vertrekken. Zonder toestemming van de andere ouder is het niet toegestaan om met de minderjarige kinderen met vakantie te gaan naar het buitenland. De ouder zal dan vervangende toestemming aan de rechter moeten vragen. De rechter zal dan beslissen of de ouder wel of geen vervangende toestemming krijgt. De ouder die weigert toestemming te verlenen moet met goede argumenten komen. Heeft de ouder die niet dan vervangt de rechter de toestemming van de weigerende ouder. Het toestemmingsformulier is in dat geval niet meer nodig.

Let er ook op dat u als ouder om de legitimatiebewijzen of paspoorten van de minderjarige kinderen vraagt. Geeft de andere ouder deze reisdocumenten ook niet af dan moet daar ook vervangende toestemming voor worden gevraagd.

Corona

De zomer van 2020 is niet een zomer zoals andere zomers. Door corona zijn de vakantiebestemmingen beperkt. Wat nu als uw ex-partner naar een land wil waar

Corona

© Tumisu via Pixabay

een negatief reisadvies luidt. De rechtbank Rotterdam heeft recent antwoord gegeven op deze vraag.

In de zaak bij de rechtbank Rotterdam vroeg de moeder vervangende toestemming om met de minderjarige kinderen naar Turkije te reizen in de zomer. De moeder had de vader tijdig om toestemming gevraagd, haar contactgegevens opgestuurd en de gegevens omtrent het verblijf in Turkije. De vader gaf geen toestemming voor de vakantie naar het buitenland. De vader is van mening dat de moeder niet in staat is om alleen met de minderjarige kinderen te reizen. Ook heeft de moeder hem niet goed geïnformeerd. De vrouw stapt naar de rechter. Het kan ongeveer 4 tot 6 weken duren voordat de zaak voor de rechter komt.

Ten tijde van de mondelinge behandeling luidt het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken naar Istanbul en Alanya in verband met Covid-19 dat wordt geadviseerd om alleen noodzakelijke reizen te maken. De rechter is van mening dat een vakantie niet valt aan te merken als een noodzakelijke reis. Mag deze moeder dan helemaal niet naar Turkije met de minderjarige kinderen? Het oordeel van de rechter was uiteindelijk in die kwestie als volgt:

‘’De voorzieningenrechter geeft de moeder derhalve toestemming om met de minderjarigen op vakantie te gaan naar Turkije, tenzij het advies te zijner tijd luidt om alleen noodzakelijke (oranje) of geen (rood) reizen naar Turkije te maken. Indien het reisadvies weer wordt bijgesteld naar groen of geel dan ziet de rechtbank geen aanleiding om de vakantie tegen te houden.’’

De moeder mocht in dit geval dus met de minderjarige kinderen naar Turkije reizen indien het reisadvies wordt bijgesteld.

Advies of hulp nodig?

Wilt u met vakantie en geeft uw ex-partner geen toestemming? Of wilt u juist niet dat uw ex-partner met de kinderen naar het buitenland gaat, neem dan tijdig vrijblijvend contact op met één van onze familierecht advocaten!

Gepubliceerd op 17 juli 2020 door: mr. N.T. (Michiel) Vogelaar