Zelf invulling geven aan de tijd met kind

Geplaatst op 2 augustus 2023 door mr. J. (Jorika) Todorov

Bij het verbreken van een relatie en/of ontbinding van een huwelijk dient een ouderschapsplan te worden opgesteld als partijen een minderjarig kind hebben. In het ouderschapsplan staan de afspraken ten behoeve van het kind opgenomen, zoals de hoofdverblijfplaats, zorgregeling en alimentatie.

Regelmatig wordt de vraag gesteld welke ouder invulling mag geven aan de tijd die hij/zij met het kind doorbrengt. Recent heeft het Hof ’s-Hertogenbosch antwoord gegeven op deze vraag.

DE FEITEN

Partijen hebben een affectieve relatie met elkaar gehad. Uit deze relatie is een kind geboren. Partijen oefenen het gezamenlijk gezag uit over het kind. In 2017 is bepaald dat het kind het hoofdverblijf bij de vader heeft. Verder is een contactregeling bepaald waarbij het kind drie weekenden per vier weken bij de moeder verblijft. Het kind verblijft van vrijdag 17:00 uur tot en met maandagochtend naar school bij de moeder. Verder is een uitgebreide verdeling van de vakanties en feestdagen vastgesteld.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank in aanvulling op bovengenoemde beschikking (uit 2017) bepaald is allereerst bepaald dat de zorgregeling ten aanzien van de vakanties de reguliere zorgregeling onverlet laat, zodat na afloop van een vakantie de reguliere zorgregeling wordt voortgezet alsof er geen vakantie is geweest. Verder zijn de overige verzoeken afgewezen, te weten dat het kind naar korfbal moet gaan en de behandeling door een gedragsdeskundige.

STANDPUNT VAN DE VADER

De vader stelt zich op het standpunt dat het kind in de weekenden dat zij bij de moeder is, ook naar korfbal moet. Volgens de man is het standpunt van de moeder, dat dit strijd oplevert met de zorgregeling, geen reden om het kind niet naar korfbal te brengen.

Verder meent de vader dat gedragsdeskundige hulp nodig is voor het kind.

STANDPUNT VAN DE MOEDER

De moeder voert aan dat de vader het kind heeft aangemeld voor korfbal, nadat de zorgregeling was vastgesteld. Verder heeft de vader dit niet besproken met de moeder. Hiermee heeft de vader bewust het risico genomen dat het kind niet zou kunnen deelnemen aan de wedstrijden. Immers, de wedstrijden vinden altijd op zaterdag plaats. De vader had hierover in overleg moeten treden met de moeder vóór de aanmelding.

Het is niet aan de vader om de invulling van het weekend van het kind bij de moeder te bepalen of te beïnvloeden. Daarnaast heeft het kind ook andere hobby’s, zoals dansen en turnen. Het kind danst doordeweeks bij de vader en turnt op de zaterdagen dat zij bij de moeder verblijft. Echter het weekend dat het kind bij de vader verblijft gaat zij niet turnen. Bovendien laat het kind bij de moeder nooit merken het jammer te vinden dat zij niet kan korfballen. Overigens vindt in het winterseizoen het korfballen en turnen op de zaterdag (deels) op hetzelfde tijdstip plaats.

Het opleggen van hulp van een gedragsdeskundige is naar de mening van de moeder niet nodig. Volgens de moeder ligt het probleem niet bij het kind, maar bij de ouders. Indien nodig kan het kind een vertrouwenspersoon krijgen op school.

HET OORDEEL VAN HET HOF

Het verzoek van de man met betrekking tot een gedragsdeskundige voor het kind is ingetrokken, zodat dit verzoek geen bespreking meer behoeft.

Het hof is van oordeel dat de rechtbank deugdelijk heeft gemotiveerd waarom het verzoek van de vader tot aanvulling van de zorgregeling, in die zin dat het kind twee van de drie weekenden die zij bij de moeder verblijft gedurende twee weekenden door de moeder in de gelegenheid dient te worden gesteld om naar korfbal te gaan, is afgewezen. Het hof schaart zich, na eigen onderzoek, achter de overwegingen van de rechtbank in de bestreden beschikking en maakt die tot de zijne.

CONCLUSIE

De vader kan de moeder er dus niet toe dwingen, dat op het moment dat het kind bij haar verblijft, naar korfbal moet brengen. De motivering van de rechtbank staat helaas niet opgenomen in de uitspraak van het hof. De volgende omstandigheden kunnen waarschijnlijk een rol spelen:

Heeft u vragen over bijvoorbeeld de zorgregeling van een kind of overige familierecht gerelateerde vragen? Neem gerust contact op met een van onze familierecht advocaten.

Gepubliceerd op 2 augustus 2023 door: mr. J. (Jorika) Todorov