Deurwaarder op bezoek in de kas…

Geplaatst op 21 juni 2023 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Op een dag staat de deurwaarder bij u op de stoep. U hoeft niet te vrezen geeft de deurwaarder aan. Hij komt zogenaamd derdenbeslag leggen. Heeft u daadwerkelijk niets te vrezen als teler?

Wat is derdenbeslag?

Beslag wordt meestal gelegd als een schuld niet wordt voldaan. Het derdenbeslag kan betrekking hebben op een vordering waar u geen partij bij bent. Een werknemer of leverancier van uitgangsmateriaal kan bijvoorbeeld een schuld hebben bij een ander. Aan de werknemer bent u loon verschuldigd. De leverancier van uitgangsmateriaal dient u te betalen voor de levering van stek.

Wordt er derdenbeslag gelegd, dan heeft u ineens wel te maken met de schuldeiser van uw leverancier of werknemer. Er wordt dan beslag gelegd op datgene dat u aan de schuldenaar van de schuldeiser dient te betalen. Dat kan dus het loon van de werknemer zijn, of de betaling voor de levering van stekmateriaal door uw leverancier.

De verklaring

Na een derdenbeslag moet u als derde-beslagene een verklaring afleggen. Dat moet u doen zodra er twee weken zijn verstreken na het leggen van het beslag. Komt de deurwaarder op maandag bij u langs, dan eindigt deze termijn op de maandag twee weken later. Op dinsdag stuurt u dan de verklaring naar de deurwaarder. De schuldenaar kan u verzoeken om deze termijn met twee weken uit te stellen. Doet de schuldenaar dat, dan mag u pas na vier weken verklaren.

Modelformulier

Voor het doen van die verklaring reikt de deurwaarder u een modelformulier uit. Daarop moet u aangeven of de schuldenaar een vordering op u heeft en of u zaken van de schuldenaar onder u heeft. Ook geeft u aan hoe hoog de betreffende vordering is of om wat voor zaken het gaat. Indien de schuldenaar, uit een ten tijde van het beslag bestaande rechtsverhouding iets van u zal verkrijgen, dient u dit ook op te geven. Bij de werknemer is die rechtsverhouding bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst. De werknemer verkrijgt periodiek loon en het beslag heeft dan ook betrekking op dit loon. Dit neemt u dan ook op in de verklaring.

Betaal niet!

Uiteraard is van belang dat u vanaf het moment van beslaglegging geen betalingen verricht van datgene dat onder het beslag valt. Doet u dit wel, dan heeft u pech, want dan zult u nog een keer moeten betalen. Dit keer alleen aan de beslaglegger. Dit kunt u alleen voorkomen als u aan kunt tonen dat u heeft gedaan wat redelijkerwijs van u kon worden gevergd om de betaling te voorkomen. Dus is het gebruikelijk dat het salaris op de 25e van de maand om 10:00 uur wordt overgeboekt en de deurwaarder staat om 9:55 uur voor de deur, dan komt u hier nog wel mee weg. Maar is de deurwaarder de dag ervoor geweest dan zult u toch echt de betaling tegen moeten houden. U mag hooguit het bedrag dat onder de zogenaamde beslagvrije voet valt, overmaken.

Sanctie niet verklaren

Verklaart u niets dan kan dit vervelende gevolgen voor u hebben. De rechter kan u dan namelijk veroordelen het volledige bedrag, wat de schuldenaar verschuldigd is, aan de schuldeiser te betalen. Dan draait u dus op voor de schuld van een ander.

Onjuiste verklaring

Als er wel een verklaring is afgegeven, maar de schuldeiser twijfelt aan de juistheid, dan kan de schuldeiser de verklaring betwisten of via de rechter aanvulling eisen. Hij zal u als derde dan binnen twee maanden na zijn verklaring moeten dagvaarden tot het doen van een gerechtelijke verklaring. De rechter kan dan het bedrag vaststellen dat u dient te betalen.

Niets te vrezen

Zoals blijkt heeft u niets te vrezen zolang u maar doet wat van u verwacht wordt. Dus zodra het exploot beslaglegging is uitgereikt, stopt u voorlopig de betalingen aan de schuldenaar die onder het beslag vallen. Noteer de termijn voor de verklaring in uw agenda. Besteed aandacht aan het doen van deze verklaring. En niet onbelangrijk; betaal de deurwaarder zodra u de instructie tot betaling krijgt.

Heeft u vragen over mijn blog of omtrent derdenbeslag? Dan kunt u te allen tijde contact met ons kantoor opnemen.

Gepubliceerd op 21 juni 2023 door: mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks