Een proefscheiding inlassen, kan dat zomaar?

Geplaatst op 10 april 2024 door mr. D.P. (Daisy) Mandema

Steeds meer stellen kiezen ervoor eerst een proefperiode in te lassen in plaats van meteen te scheiden. Dit fenomeen staat ook wel bekend als een ‘trial divorce’ of ‘proefscheiding’. In dit blog beschrijven wij allereerst wat een proefscheiding is en wat de belangrijke aandachtspunten daarbij zijn. Wij sluiten af met mogelijkheden die stellen hebben na de proefscheiding.

Wat is een proefscheiding?

Een proefscheiding houdt in dat je uit elkaar gaat zonder officieel te scheiden. Het is een periode waarin je kunt kijken of je écht wilt scheiden. In het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten is dit al langer een bekend fenomeen. Het tijdelijk afstand nemen van elkaar kan zinvol zijn in geval van relationele moeilijkheden. Stellen kunnen deze proefperiode gebruiken om erachter te komen of ze de relatie nog een kans willen geven.

Wat zijn de aandachtspunten?

Allereerst is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan het maken van heldere afspraken over de proefscheiding. Eenieder weet dan waar hij of zij aan toe is en heldere communicatie vermijdt verdere conflicten. Te denken valt aan het maken van afspraken over de volgende zaken:

De duur van de proefscheiding

Het is raadzaam om van tevoren de duur van de proefscheiding af te spreken. Jij en je partner weten dan wanneer jullie elkaar meer duidelijkheid zullen bieden. Zo kunnen jij en je partner bijvoorbeeld een concrete datum afspreken waarop jullie de toekomstplannen bespreken. Ook is het mogelijk om bijvoorbeeld in de tussentijd een beroep te doen op een therapeut of coach, zowel individueel als samen.

De kinderen

Een proefscheiding is een wezenlijke levensgebeurtenis voor de kinderen en heeft hierdoor veel impact. Hoe vertel je je kind dat jullie gaan proefscheiden?

Wanneer

Kinderen voelen vaak aan dat er iets aan de hand is. Zij gaan zelf invullen wat dat zou kunnen zijn. Vaak zijn dit zaken waar ze angstig van worden. Wacht dus niet te lang met het verschaffen van duidelijkheid aan de kinderen. Zij hebben namelijk tijd nodig om zich voor te bereiden op de veranderde situatie. Vertel de kinderen dus over de proefscheiding voordat deze daadwerkelijk plaatsvindt of een van jullie het huis verlaat.

Houd hierbij uiteraard rekening met de leeftijd van de kinderen. Bij heel jonge kinderen kan het verstandig zijn wat langer te wachten met vertellen over de proefscheiding. Bij oudere kinderen kan het juist wenselijk zijn om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te geven, zelfs wanneer nog niet bekend is wanneer één van jullie het huis uitgaat.

Wie

Vertel kinderen bij voorkeur met zijn tweeën dat jullie gaan proefscheiden. Ga tijdens het gesprek naast elkaar zitten. Zorg hierbij dat jullie allebei aan het woord komen en elkaar niet tegenspreekt. Kinderen zien het dan als een boodschap van jullie samen en dat is fijn voor hen. Je laat meteen merken dat jullie samen ouders blijven en samen voor de kinderen blijven zorgen.

Waar

Vertel het op een vertrouwde neutrale plek, waar de kinderen de mogelijkheid hebben om zich terug te trekken.

Wat

Kinderen durven zelf vaak niet aan ouders te vragen hoe het echt zit. Vertel daarom samen één duidelijk verhaal. Bespreek van tevoren wat jullie gaan zeggen en bereid dit met zijn tweeën goed voor.

Zorg ervoor dat jullie samen over de grote zaken hebben gesproken. Bij voorkeur hebben jullie de meeste beslissingen al genomen die voor de kinderen relevant zijn. Op die manier kunnen jullie zo veel mogelijk antwoorden geven op hun vragen en zo enige onzekerheid wegnemen.

Hoe

Om ervoor te zorgen dat op korte termijn niet te veel verandert voor de kinderen, kunnen jullie overwegen om te kiezen voor bijvoorbeeld ‘birdnesting’. Dit laat de kinderen toe in hun veilige en vertrouwde omgeving te blijven, terwijl de ouders afwisselend in de woning verblijven.

De financiën

Het is eveneens van belang inzichtelijk te hebben wat de maandelijkse lasten zijn en wie deze gedurende de proefscheiding voor zijn/haar rekening neemt.

Voorts kan het nuttig zijn alvast alle vermogensbestanddelen in kaart te brengen en een inventaris op te maken van waardevolle bezittingen. Op deze manier voorkom je eventuele discussies bij een ‘verlies’ of ‘kwijtmaken’.

De nodige aandacht dient daarnaast ook uit te gaan naar de situatie van echtgenoten die gehuwd zijn onder het wettelijk stelsel. De inkomsten die jullie gedurende het huwelijk ontvangen, zijn gemeenschappelijk. Daaronder vallen dus ook de inkomsten die jullie ontvangen tijdens de proefperiode. Inkomsten die jullie ontvangen op een ‘eigen’ bankrekening, hebben nog steeds een gemeenschappelijk karakter en kunnen aldus later worden betrokken in de verdeling en/of verrekening.

Wat zijn mogelijke opties na de proefscheiding?

Een proefscheiding kan een verzoening met zich meebrengen of uitmonden in een definitieve breuk. Ingeval jullie besluiten uit elkaar te gaan, zullen jullie veel moeten regelen. Een scheiding is vaak emotioneel een grote klap. Terwijl je midden in het verwerkingsproces zit, moet je belangrijke beslissingen nemen over zaken als de verdeling van de zorg over de kinderen, alimentatie, pensioenregelingen en de woning. Het liefst maak je duurzame, constructieve afspraken waar je de komende jaren achter blijft staan.

Scheidingsmediation

In geval van een scheiding kan mediation uitkomst bieden. Mediation is een vorm van conflictoplossing, waarbij een onafhankelijke mediator beide partijen begeleidt naar het vinden van een oplossing voor een conflict. Het doel is om tot een gezamenlijke oplossing te komen waar beide partijen achter staan.

Via deze link kun je bekijken of scheidingsmediation iets voor jou en je partner is.

Eigen advocaat

Als mediation niet de meest geschikte optie blijkt, kunnen jij en je partner elk afzonderlijk te rade gaan bij een eigen advocaat.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze (vFAS)-advocaat-scheidingsmediators.

Gepubliceerd op 10 april 2024 door: mr. D.P. (Daisy) Mandema