Heeft het coronavirus invloed op de omgangsregeling?

Geplaatst op 27 maart 2020 door mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch

Op dit moment zijn er in Nederland verscherpte maatregelen van kracht om het corona-virus te bestrijden. Wat eerst vanzelfsprekend was, is door het coronavirus niet langer vanzelfsprekend. Wij krijgen dan ook veel vragen van bezorgde ouders over hoe om te gaan met de omgangsregeling (of zorg- en contactregeling). De vraag of de omgang door kan gaan of juist niet is niet eenduidig te beantwoorden. Aan de hand van een aantal voorbeelden help ik u graag (een eindje) op weg.

Mijn ex-partner maakt zich zorgen

Omgangsregeling

© Bob Dmyt via Pixabay

Sommige ouders houden hun kind vanwege het besmettingsgevaar liever binnen. Bespreek deze zorgen met elkaar en respecteer deze, ook lijken deze overdreven. Het coronavirus is echter geen reden om je kind niet mee te geven aan de andere ouder. Ouders moeten zich dus gewoon houden aan de omgangsregeling. Zolang niemand binnen het gezin verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, niezen, hoesten) of koorts heeft, kunnen de kinderen naar de andere ouder. Volg hierbij altijd de richtlijnen van het RIVM. Bedenk dat kinderen juist in deze onzekere tijden waarin alles anders is beide ouders nodig hebben.

Mijn ex-partner / kind voelt zich niet lekker

Op het moment dat ouders, kinderen of andere betrokkenen verkoudheidsklachten of koorts hebben, of contact hebben gehad met een coronapatiënt, kan de omgang (tijdelijk) niet doorgaan. Vanzelfsprekend is het belangrijk dat kinderen beide ouders zien, maar gezondheid en veiligheid komen op de eerste plaats. In het geval u besluit de kinderen thuis te houden, kijk dan samen naar een alternatieve invulling van de omgangsregeling, bijvoorbeeld via videobellen. Maak alvast afspraken over het inhalen van de ‘gemiste’ omgang op een later moment.

Ik behoor tot de groep met een kwetsbare gezondheid

Kan ik tegen mijn ex-partner zeggen dat ik de kinderen liever niet wil hebben in verband met mijn kwetsbare gezondheid? Wanneer u behoort tot de groep van kwetsbare personen (personen met een hoog risico op ernstig beloop van het coronavirus), kan dit betekenen dat u de kinderen tijdelijk niet ziet. Indien u ervoor kiest om de kinderen wel te zien, spreek dan met uw ex-partner af welke sociale contacten wel en welke niet zijn toegestaan. Het is belangrijk dat u zich daar beiden aan houdt. Ook hier geldt weer dat de richtlijnen van het RIVM leidend zijn.

Mijn kind verblijft in een pleeggezin / jeugdinstelling

(Pleeg)kinderen houden recht op omgang met hun ouders en eventuele anderen. In veel gevallen zal de omgangsregeling in ieder geval de komende drie weken, tot 6 april 2020, echter niet doorgaan. In uitzonderlijke situaties kunt u in overleg met alle betrokkenen andere afspraken maken om de omgangsregeling toch door te laten gaan. De verwachting is dat de jeugdzorgorganisaties op korte termijn besluiten nemen over hun werkwijze en dit aan u laten weten. Neemt u bij vragen contact op met uw pleegzorgbegeleider.

Gaat begeleide omgang door?

Coronavirus

© Pete Linforth via Pixabay

Het beleid van veel gecertificeerde instellingen is dat de begeleide omgang de komende weken doorgaat via video-bellen, telefoon of andere communicatiemiddelen. De gecertificeerde instellingen zullen zich inspannen om de kinderen die (één van hun) ouders doorgaans onder begeleiding zien, op een andere manier contact te laten maken met hun ouders. Dit is een noodmaatregel. Zodra het weer veilig is, kunnen de bezoeken weer doorgaan zoals u dat gewend was. Bij vragen hierover kunt u contact opnemen met uw jeugdzorgwerker.

Communicatie en misbruik van de situatie

In alle gevallen geldt dat als er een omgangsmoment gepland is, het van belang is om voorafgaand aan de omgang contact op te nemen met uw ex-partner of de begeleider en samen te bepalen of dit door kan gaan. Niet nakomen zonder overleg of misbruik van de huidige situatie om het contact tussen het kind en de andere ouder te dwarsbomen zien wij helaas ook voorbij komen. In dat geval is het als ‘benadeelde’ ouder raadzaam om het geschil aan een advocaat voor te leggen. Nu de Rechtspraak haar deuren heeft gesloten tot 6 april aanstaande zal het voeren van een (kortgeding)procedure tot nakoming van de gemaakte afspraken even moeten wachten. Wij denken ondertussen graag met u mee over een passende oplossing. Neem daarvoor geheel vrijblijvend contact met ons op. Ook in deze dagen staan wij voor u klaar!

Gepubliceerd op 27 maart 2020 door: mr. J.S. (Jorien) Bijsterbosch