Een ongeluk op de piste! Wat nu?

Geplaatst op 5 januari 2022 door mr. E.W. (Edwin) Bosch

Stel het is gelukt op tijd een ‘booster’ te halen en naar Oostenrijk af te reizen. Het feest kan beginnen! Maar dan slaat het onheil toe: een ongeluk op de piste. Hoe verder?

De regels

Op de piste moet iedereen zich houden aan de FIS-regels. Dit zijn 10 regels, opgesteld door de Fédération Internationale de Ski ski-ongeval(FIS). Het kan helaas gebeuren dat een wintersporter zich niet aan deze regels houdt en hierdoor een ongeval veroorzaakt. Het ligt voor de hand te denken dat degene die de regels overtreedt dan aansprakelijk is voor het ongeval en de schade van het slachtoffer moet betalen.

De vraag is alleen of dit wel zo eenvoudig is. Het ongeluk gebeurde namelijk niet in Nederland en elk land heeft andere wetten. Dat maakt allereerst dat onzeker is of een wederpartij wel aansprakelijk is, dus überhaupt wel schade moet betalen. Ook met deze vraag wordt in elk land namelijk anders omgegaan.

Daarnaast zal de schade, als deze wel betaald moet worden, niet altijd naar Nederlands recht begroot worden. Vervolgens is niet zeker of het slachtoffer de wederpartij wel bij de Nederlandse rechter kan aanspreken tot het vergoeden van schade, als het niet lukt een en ander onderling op te lossen.

Er zijn dus meerdere situaties denkbaar. Per situatie is de vraag hoe hiermee om te gaan. Onderstaand een kort overzicht.

Toepasselijk recht?

De eerste belangrijke vraag is wat de nationaliteit van de wederpartij is.

Niet-Nederlandse wederpartij

Gebeurde het ongeval met een buitenlandse wederpartij? Dan zal het recht van het land waar het ongeval gebeurde de afhandeling van de schade al snel beheersen. Het benaderen van een advocaat uit dit land is dan aan te raden. Dit geldt ook voor de situatie dat bij het ongeluk überhaupt geen andere wintersporter betrokken was. Bijvoorbeeld omdat het ongeluk ontstond door een onduidelijk aangegeven piste. De Nederlandse rechter mag de vraag of de piste-exploitant aansprakelijk is voor het ongeval dan namelijk niet beoordelen (Hof Amsterdam 7 april 2020).

Let wel: als het ongeluk in een Nederlandse skihal plaatsvond dan is de Nederlandse rechter wel gewoon bevoegd (Rechtbank Amsterdam 13 januari 2021). Ook als de wederpartij een andere nationaliteit heeft!

Nederlandse wederpartij

ski-ongevalDe situatie ligt anders als de wederpartij ook Nederlands is. Bijvoorbeeld omdat de wederpartij een reisgenoot was die niet oplette. Of puur toevallig.

In dat geval wordt naar Nederlands recht beoordeeld of de veroorzaker aansprakelijk is. Als dat zo blijkt te zijn, dan stellen partijen de schade ook naar Nederlands recht vast. Vaak pakt de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Nederlandse wederpartij dit op. Komen de partijen er dan niet uit, dan mag de Nederlandse rechter over de zaak oordelen (Rechtbank Rotterdam 5 augustus 2015).

Oftewel, de nationaliteit van de wederpartij maakt veel uit!

Aansprakelijk?

Is de wederpartij Nederlands? Dan handelen partijen de zaak dus in Nederland af. Wel is ook dan de eerste vraag of degene die de schade veroorzaakte eigenlijk wel aansprakelijk is. Overtrad de veroorzaker concrete FIS-regels, dan zal dat snel het geval zijn (Rechtbank Noord-Holland 7 februari 2018). Was dat niet het geval, en ging het gedrag van de veroorzaker niet verder dan ‘normaal onvoorzichtig gedrag’, zoals dat vaker bij wintersport voorkomt? Dan is het maar de vraag of de veroorzaker wel aansprakelijk is. Iedereen die zich op de piste begeeft accepteert namelijk de kans dat een ongeluk gebeurt. Onvoorzichtig gedrag dat tot een ongeluk leidt, leidt dan niet altijd tot aansprakelijkheid (Hof Leeuwarden 26 juni 2012). Dit noemen wij ook wel de ‘sport- en spelsituatie’.

Oftewel

Gebeurde het ongeval in het buitenland en heeft de wederpartij een buitenlandse nationaliteit? Dan moet het slachtoffer de schade in het buitenland verhalen. Is de wederpartij daarentegen Nederlands, dan handelen de veroorzaker en het slachtoffer de schade in Nederland en naar Nederlands recht af. Zowel de beoordeling van de aansprakelijkheid als de schade-afhandeling verlopen dan via de in Nederland gebruikelijke methodes. Bij zijn oordeel over de aansprakelijkheid weegt de Nederlandse rechter wel mee dat sprake was van een sport- en spelsituatie.

Bent u slachtoffer van een ski-ongeval en heeft u vragen over de afhandeling daarvan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Gepubliceerd op 5 januari 2022 door: mr. E.W. (Edwin) Bosch