Per 1 januari 2023 gezamenlijk gezag door erkenning

Geplaatst op 14 december 2022 door mr. J. (Jorika) Todorov

Eerder hebben wij in onze blogs aandacht besteed aan de erkenning en het ouderlijk gezag. In de blogs is onder meer besproken dat op dit moment de ouder die het kind erkent, niet automatisch het ouderlijk gezag verkrijgt over het kind. Dat gezag moet apart worden aangevraagd.

In november 2020 is het wetvoorstel Erkenning en Gezag door de Tweede Kamer goedgekeurd. Vervolgens is in maart 2022 het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen. Na de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel krijgt de niet gehuwde of niet-geregistreerde partner met de erkenning van een kind ook automatisch het ouderlijk gezag over het kind.

Vanaf 1 januari 2023

Inmiddels is het bekend dat de nieuwe wet per 1 januari 2023 in werking treedt. Vanaf dat moment geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag dan niet langer, samen met de moeder, aan te vragen bij de rechtbank.

Voor 1 januari 2023

Is het kind voor 1 januari 2023 is erkend, dan moeten de ouders het gezamenlijke gezag nog wel regelen. De ouders dienen dan twee handelingen te verrichten, te weten eerst de erkenning van het kind door de partner en vervolgens het gezag. Mocht de moeder niet meewerken aan toekenning van het gezamenlijk gezag, dan kan de rechtbank vervangende toestemming geven aan de andere ouder om het gezamenlijk gezag toch te bewerkstelligen.

Let op: onder de nieuwe wet is het niet van belang of het kind vóór of ná 1 januari 2023 is geboren. Maatgevend is het moment dat de andere ouder het kind erkent. Dit moet na 1 januari 2023 zijn. Als de erkenning na 1 januari 2023 plaats heeft gevonden, dan geldt de nieuwe regelgeving. Werd het kind eerder erkend, dan zal het ouderlijk gezag nog gezamenlijk aangevraagd moeten worden.

Heeft u vragen over erkenning en gezag? Of hebt u hulp nodig bij het verkrijgen van het gezag? Neem dan gerust contact op met onze familierechtadvocaten.

Gepubliceerd op 14 december 2022 door: mr. J. (Jorika) Todorov