Nieuws

Zembla belicht nieuwe misstanden UMC Utrecht

Geplaatst op 13 maart 2016

Op 4 november 2015 zond het tv programma Zembla een reportage uit over het UMC Utrecht. Wij hebben u daarover destijds geinformeerd. Op 3 maart 2016 werd door genoemd tv programma opnieuw aandacht besteed aan de zorg in het UMC Utrecht. Uit de rapportage blijkt dat er meerdere behandelingen binnen het KNO-team niet goed zouden gaan. Op de eerste plaats  heeft het ziekenhuis geen melding...

Lees meer

Hoge Raad: “Het verdient aanbeveling dat rechter alimentatieberekening bijvoegt bij beschikking”

Geplaatst op 13 december 2015

Als partijen procederen over de hoogte van de alimentatie, dan schrijven de procesreglementen voor dat partijen een draagkrachtberekening dienen over te leggen. Uit deze berekening blijkt wat de draagkracht is van beide partijen. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag dat partijen niet alleen aan de rechter maar ook aan elkaar inzichtelijk dienen te maken waarom de door hen bepleite...

Lees meer

“Albin B. tot acht jaar veroordeeld, nabestaanden hebben levenslang”

Geplaatst op

Albin B. krijgt acht jaar cel voor het doden van zijn zwager, Hagenaar Clif Kooke. Dat heeft de Haagse rechtbank vrijdag 4 december 2015 besloten. De achtergrond van de zaak Kooke werd op woensdag 8 april 2015 tien keer gestoken op de Laan van Waalhaven in de Haagse wijk Ypenburg. Daarvoor had hij al een klap met een klauwhamer gehad. De twee mannen hadden een verhuisbedrijfje en kregen...

Lees meer

Indexering van alimentatie per 1 januari 2016

Geplaatst op 13 november 2015

Ieder jaar worden de alimentatiebedragen verhoogd, ter compensatie van de geldontwaarding ('inflatie'). De verhoging wordt vastgesteld en bekend gemaakt door de Minister van Veiligheid en Justitie. Het besluit van Minister Van der Steur is in de staatscourant gepubliceerd. Met ingang van 1 januari 2016 worden de alimentatiebedragen van rechtswege verhoogd met 1,3 procent. De verhoging van...

Lees meer

Rechtbank wijst record bedrag aan smartengeld toe

Geplaatst op

Op 11 november 2015 is door de rechtbank Gelderland in een drietal vonnissen, tegen drie verdachten, een record bedrag aan smartengeld toegewezen: € 200.000. Waar ging het om in deze zaak? In de nacht van 3 op 4 september 2014 is er bij een woning in Velp een steen door een raam gegooid. Vervolgens is er door het gebroken raam een zogenoemde Molotov-coctail (brandbom) naar binnen gegooid....

Lees meer

UMC Utrecht meldt dodelijke calamiteiten niet bij inspectie

Geplaatst op

Als letselschade advocaten worden wij geregeld geconfronteerd met medische aansprakelijkheid. Over het algemeen zijn dit moeilijke zaken, omdat er altijd discussie is over de vraag of een minder gewenste uitkomst van een behandeling nu een complicatie is (die niet verwijtbaar is) dan wel een fout (die uiteraard wel verwijtbaar is). Daarom moet er zorgvuldig worden gekeken naar de oorzaak van...

Lees meer

Presentatie op het jaarcongres van LANGZS

Geplaatst op 13 oktober 2015

Ieder jaar organiseert het Landelijke Advocaten Netwerk voor Gewelds- en Zedenslachtoffers een jaarcongres. Tijdens het jaarcongres 2015, op 9 oktober 2015 gehouden in De Munt in Utrecht, is door mr. Bosch van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten, een presentatie gegeven: "Wordt de abstracte schade concreet of de concrete schade abstract berekend"? De tijdens deze workshop gebruikte...

Lees meer

Kinderalimentatie: geen verlaging met kindgebonden budget

Geplaatst op

De Hoge Raad heeft vandaag een belangrijke uitspraak gedaan over het kindgebonden budget bij de berekening van kinderalimentatie. Waar ging het om? Begin dit jaar zijn door het kabinet een aantal wijzingen doorgevoerd in de kindregelingen. Zo is de alleenstaande ouderkorting voor de inkomstenbelasting afgeschaft en is in plaats daarvan een inkomensafhankelijke aanvulling gekomen op het...

Lees meer

Krijgen naasten recht op vergoeding van affectieschade…?

Geplaatst op 13 juli 2015

Nabestaanden en naasten van slachtoffers van ongevallen, geweldsmisdrijven of fouten van anderen krijgen mogelijk recht op een vergoeding van hun 'emotionele' schade. Tot op heden kunnen naasten van slachtoffers geen aanspraak maken op vergoeding van de door hun geleden affectieschade (dat is smartengeld voor naasten van het feitelijke slachtoffer). Op 20 juli jl. heeft de Minister van...

Lees meer

Kinderalimentatie: exit Haagse lijn!

Geplaatst op 13 mei 2015

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt op de eerste plaats gekeken wat het minderjarige kind voor diens verzorging nodig heeft. Op dit bedrag wordt het kindgebonden budget in mindering gebracht, omdat dit budget bedoeld is om in de behoefte van het kind te voorzien. Het benodigde bedrag min het kindgebonden budget is de behoefte van het kind. Sinds 1 januari 2015 hebben...

Lees meer