Bewind, mentorschap of curatele

Vanaf het moment dat u meerderjarig bent geworden bent u handelingsbekwaam. U kunt vanaf dat moment zelf rechtshandelingen verrichten die niet meer teruggedraaid kunnen worden. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. U kunt hierbij denken aan het kopen van een huis of een auto, maar ook aan het sluiten van een huwelijk. Het kan zijn dat u of iemand in uw omgeving niet in staat is om zijn of haar eigen belangen goed te kunnen behartigen of niet voor zichzelf kan zorgen. Er bestaan een drietal mogelijkheden om er voor te zorgen dat u hiervoor hulp krijgt of dat de belangen van degene in uw omgeving goed worden behartigd: bewind, mentorschap of curatele.

Bewind

De wet geeft dan de mogelijkheid om (een deel van) de goederen van personen die hun eigen belangen niet goed kunnen behartigen onder bewind te stellen. Officieel heet deze maatregel ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder.

Mentorschap

Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen (belangen die niet over geld en goederen gaan) niet meer kunnen behartigen. Het kan gaan om dementerenden, verstandelijk gehandicapten en psychiatrische of comateuze patiënten. Het gaat om dit geval over beslissingen die genomen moeten worden over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

Curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als andere persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. U moet daarbij denken aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook noemt de wet als redenen voor ondercuratelestelling gewoonte van drank- of drugsmisbruik. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid en kan dus niet meer zonder toestemming van de curator zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Hebt u om één van bovenstaande maatregelen gevraagd en u bent het niet eens met de beslissing van de rechter dan kunt u in hoger beroep gaan. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een maatregel aan u is opgelegd, maar u het hier niet mee eens bent. Ook dan kunt u in hoger beroep tegen de beslissing van de rechter.

Voor het aanvragen van een dergelijke maatregelen en een eventueel hoger beroep staan de familierechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten u graag bij. Heeft u vragen over bewind, mentorschap en curatele? Neemt u dan gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.