Kinderalimentatie

Als ouders blijft u financieel verantwoordelijk totdat uw kind 21 jaar is. Ook na uw echtscheiding. Vaak ontstaan er problemen over de kosten van de kinderen als ouders gescheiden gaan leven. Wie betaalt wat, welke kosten zijn er en waar gaat het geld heen? Kortom: wie betaalt hoeveel aan kinderalimentatie. Over al deze punten moet u afspraken maken in het ouderschapsplan.

Uitgangspunten voor de kinderalimentatie

KinderalimentatieVoor de verdeling van de kosten wordt gekeken naar het inkomen van beide ouders. Het uitgangspunt is dat kinderen er door de echtscheiding in beginsel niet slechter op mogen worden voor wat betreft de financiën. Hun behoefte is dan ook gelijk. Vervolgens wordt gekeken naar de draagkracht van beide inkomen, waarna de behoefte van het kind wordt verdeeld over de ouders. Het is goed om de financiële afspraken heel duidelijk vast te leggen. Als er in de toekomst iets verandert, bijvoorbeeld aan het inkomen van de ouders, maakt dit het makkelijker om de afspraken aan te passen.

De berekening van kinderalimentatie levert vaak discussie op. Een alimentatieberekening is niet altijd even simpel. Gelukkig hoeft u dit niet zelf te doen. Voor het opstellen van een alimentatieberekening of vragen hierover kunt u contact met ons opnemen. Binnen ons kantoor beschikken onze familierechtadvocaten over een speciaal rekenprogramma om dit soort berekeningen voor u te maken.

Mediation

Waarom zou u anderen laten oordelen over de omvang van de kinderalimentatie? Immers door mediation kunt u zelf goede afspraken maken met uw ex-partner over de hoogte van de hoogte van de kinderalimentatie. De ervaring leert dat wanneer u als ouders in onderling overleg en met behulp van een mediator tot afspraken komt, deze afspraken in de toekomst minder snel tot discussie leiden.