Partneralimentatie

Bij het voltrekken van een huwelijk beloven de aanstaande echtelieden elkaar dat zij voor elkaar zullen zorgen. Wat veel mensen niet realiseren is dat deze onderhoudsplicht niet eindigt door een echtscheiding. Bovendien is samenleven in het algemeen vaak goedkoper dan alleen. Na de echtscheiding moet u echter toch alleen verder. Daarom is het belangrijk dat u goede afspraken maakt over partneralimentatie.

Criteria voor partneralimentatie

Of u recht heeft op partneralimentatie of dat u partneralimentatie dient te betalen wordt bepaald partneralimentatieaan de hand van twee criteria: de draagkracht van de alimentatieplichtige (wat kan deze betalen?) en de behoefte van de alimentatiegerechtigde (wat heeft deze nodig?).

Het berekenen van zowel de draagkracht als de behoefte is complex, omdat deze berekening aan een groot aantal voorwaarden moet voldoen.

Partneralimentatie geldt in beginsel voor een periode van twaalf jaar na de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. In de tussentijd kan echter zowel uw situatie als die van uw (ex-)partner veranderen. Die veranderingen kunnen aanleiding zijn om nieuwe afspraken te maken over de hoogte van de partneralimentatie.

Onze familierechtadvocaten hebben ruime ervaring met het berekenen van partneralimentatie. Daarnaast beschikken zij over een gespecialiseerd rekenprogramma om alimentatieberekeningen te kunnen maken.

Mediation

U kunt ook via mediation samen tot afspraken komen. Het, onder begeleiding van een mediator, in onderling overleg, gezamenlijk tot een eventueel bedrag aan partneralimentatie komen, heeft veel voordelen. Ook bestaat de mogelijkheid om gedetailleerde afspraken te maken over eventuele wijzigingen in uw persoonlijke situatie die zich al dan niet in de nabije toekomst kunnen voordoen.

Door met elkaar in gesprek te blijven, voorkomt u dat u keer op keer naar de rechtbank moet om een wijziging van de partneralimentatie te verzoeken.

Met hulp van de mediator kijkt u samen naar uw beider behoefte en de mogelijkheid om bij te dragen in uw eigen levensonderhoud. Hierbij kijkt u gezamenlijk naar uw beide financiële situaties. Onder leiding van de mediator hebt u over die verschillende aspecten overleg met elkaar. Het voordeel is dat in het geval u samen en in overleg tot een bepaald bedrag aan partneralimentatie komt, dit bedrag vaak meer recht doet aan de situatie dan wanneer deze eenzijdig door de rechter wordt opgelegd.

Meer informatie?

Hebt u vragen over partneralimentatie? Of wilt u dat uw alimentatie wordt aangepast? Neem dan contact met ons op! Dan kunnen wij u vertellen wat wij voor u kunnen doen! Ook wanneer u mediation zou willen.