Blog

verval vakantiedagen

Werkgevers, waarschuw tijdig voor verval vakantiedagen!

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 29 december 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

In een recente uitspraak van het Hof van Justitie wordt een belangrijke beslissing genomen over de voorwaarden die gelden voor verval van vakantiedagen van een Duitse werknemer. Deze beslissing is ook van belang voor Nederlandse werknemers. Wanneer vervallen vakantiedagen? Wettelijke...

Lees meer
Zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof

Zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 2 december 2018 door mr. J. (Jorika) Todorov

Een werknemer heeft ieder jaar recht op vakantieverlof. Naast het opnemen van het vakantieverlof kan een werknemer in een aantal gevallen zorgverlof opnemen. Bij een aantal van deze zorgverlofrechten bestaat tevens aanspraak op doorbetaling van loon. De wet kent onder andere het zwangerschaps-...

Lees meer
stiekem opnemen

Mag ik een gesprek stiekem opnemen?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 18 november 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Veel werknemers en werkgevers herkennen de situatie dat er een moeilijk gesprek met elkaar gepland staat en dit gesprek, zonder dat de ander dat weet, zouden willen opnemen. Misschien om het gesprek op een later - rustiger - moment te kunnen terugluisteren. Of  misschien wel om bewijs te...

Lees meer
Vrouwe justitia

Transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 29 september 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werknemer heeft bij beëindiging van zijn contract recht op een transitievergoeding. Hiervoor gelden uiteraard voorwaarden. Zo moet het dienstverband minimaal twee jaar hebben geduurd. Bovendien moet het ontslag van de werkgever uitgaan. Die regel is duidelijk. De vraag is echter of een...

Lees meer
ontslag

Misbruik van personeelskorting: ontslag op staande voet

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 7 augustus 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Op 17 oktober 2017 wees de kantonrechter in Den Haag een beschikking in een arbeidszaak. Aan een werkneemster was ontslag op staande voet verleend, omdat zij misbruik van personeelskorting maakte. Hierin berustte de werkneemster niet. Zij dagvaardde haar voormalig werkgever voor de rechtbank,...

Lees meer
slapend dientsverband

Slapend dienstverband

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 23 juni 2018 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wat is een slapend dienstverband? In geval van ziekte van een werknemer heeft een werkgever de verplichting om 104 weken lang het salaris door te betalen. Dit tot minimaal 70%. Deze periode kan nog met maximaal een jaar worden verlengd. Dat gebeurt als het UWV, aan het einde van die periode,...

Lees meer