Blog

Gewasschade: sluitend bewijs is niet altijd nodig!

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 22 oktober 2021 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

U heeft schade in uw gewas en wilt dit verhalen op de veroorzaker. U weet hoe en door wie de schade is veroorzaakt. Sluitend bewijs heeft u echter niet. U vraagt zich daarom af of een rechtszaak over de aansprakelijkheid zinvol is. Hoofdregel wie stelt die bewijst In ons recht geldt; wie...

Lees meer
friponilcrisis

Uitbesteden van chemische bestrijding; wees alert!

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 6 augustus 2021 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

De Fipronilcrisis in de pluimveesector ligt alweer vier jaar achter ons. Pas in maart dit jaar kwam er een einde aan het juridisch getouwtrek tussen de pluimveehouders en de Staat. De pluimveehouders vorderden namelijk schadevergoeding van de Staat vanwege gebrekkig toezicht. Het Gerechtshof...

Lees meer
wurgcontract

Pas op voor algemene ‘wurgvoorwaarden’!

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 23 april 2021 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Bij algemene voorwaarden in B2B contracten komen geregeld zeer onredelijke bepalingen voor. Uiteraard schrijft de gebruiker van deze voorwaarden, deze zoveel mogelijk in zijn voordeel. Het in vergaande mate uitsluiten van aansprakelijkheid is inmiddels gemeengoed geworden. Kern...

Lees meer

Niet betalen als pressiemiddel…?

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 5 februari 2021 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Regelmatig zien wij dat wanneer ondernemers een geschil hebben met een andere partij, er niet meer wordt betaald. Vaak gebeurt dit uiteraard met als doel de andere partij er toe te bewegen zijn verplichtingen na te komen. Aldus als een pressiemiddel. Maar heeft u wel de bevoegdheid om een...

Lees meer
supercell

Schade supercel niet gedekt

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 18 december 2020 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In de zomer leest u er geregeld over in de krant of in vakliteratuur; een supercel. Een extreme onweersbui met zeer zware windstoten waarin hagelstenen kunnen groeien tot het formaat van een tennisbal. Dit als gevolg van de opgaande en neergaande luchtbewegingen waardoor er op ijskristallen...

Lees meer
recht van overpad

Recht van overpad: buren kopen aangrenzend perceel

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 19 september 2020 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Stel uw buren hebben recht van weg over uw laan. Vervolgens kopen zij het perceel van hun buren welk perceel geen recht van weg heeft over uw laan. Dat perceel heeft een eigen uitgang naar de openbare weg. De dag na levering van het perceel, verwijderen zij de erfafscheiding tussen het recent...

Lees meer
Telen op ander substraat

Telen op een ander substraat; wat zijn de risico’s?

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 24 juli 2020 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Een substraatleverancier benadert u om op een nieuw substraat te gaan telen. In andere landen zou dit materiaal al worden toegepast in diverse teelten. De resultaten daarvan waren veelbelovend volgens de leverancier. Welke risico’s loopt u als u op grote schaal overstapt op dit substraat?...

Lees meer
beschadigde weg

De googlende rechter

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 29 mei 2020 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Rechters buigen zich regelmatig over de vraag hoe schade begroot moet worden waarvan een partij vergoeding vordert.  In een zaak uit 2019 (ECLI:NL:HR:2019:96) zocht de rechter via Google naar de herstelkosten van beschadigd beton. Hij baseerde vervolgens het schadebedrag op wat hij gegoogeld...

Lees meer
bankrekening

Legaal wiet telen: maar geen bankrekening?

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 6 maart 2020 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

In 2018 kreeg ING Bank nog een flinke tik op de vingers voor structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Banken zijn sindsdien extra en soms misschien wel te voorzichtig om overtreding te voorkomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een vonnis van de ...

Lees meer
Noodweg

Geen kant op kunnen? Een noodweg biedt uitkomst!

mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks
Geplaatst op 17 januari 2020 door mr. ing. J.A.J. (Jeroen) Hendriks

Voor het gebruik van andermans erf om het eigen erf te bereiken vestigen buren meestal een erfdienstbaarheid. Dit noemen we een recht van weg of overpad. Toch komt het ook voor dat er niets voor het bereiken van het perceel geregeld is. Jarenlang wordt er gebruik gemaakt door een bewoner van...

Lees meer