Blog

Reden van ontslag te vaag

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 15 februari 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

Volgens de wettelijke regels moet een ontslag op staande voet voldoen aan drie vereisten. Ten eerste moet sprake zijn van een dringende reden, ten tweede dient het ontslag onverwijld plaats te vinden en ten derde moet de mededeling van de dringende reden gelijktijdig gebeuren (“de...

Lees meer

Tatoeages op de werkvloer

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 18 januari 2023 door mr. E. (Elkan) Spijer

De tatoeage is zeer populair. Naar schatting heeft maar liefst 35% van de werkende Nederlanders een tatoeage. Veel werkgevers leggen hun werknemers voorschriften voor kleding en uiterlijk op. Ter illustratie moeten werknemers verplicht een bedrijfsuniform dragen of de tatoeages verbergen. In...

Lees meer

Recht op vergoeding bij ontslag op eigen initiatief?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 21 december 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wanneer een werknemer de arbeidsovereenkomst op eigen initiatief laat eindigen bestaat er in beginsel geen aanspraak op een ontslagvergoeding. Dat is echter anders wanneer de werkgever zich misdraagt. Aan welke situaties kan dan gedacht worden? Ontslag op staande voet Bij ontslag op staande...

Lees meer

Wel of geen proeftijd overeengekomen?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 23 november 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werkgever en een werknemer maken vaak gebruik van een proeftijd. Ten eerste is dat voor een werkgever handig omdat hij kan nagaan of de werknemer voldoet aan de verwachtingen. Is de werknemer wel geschikt voor het werk? Ten tweede biedt zo’n periode voor een werknemer de mogelijkheid om te...

Lees meer

Beëindigingsovereenkomst: de dwalende werknemer…

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 26 oktober 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

In de hieronder te bespreken kwestie had de werkgever de werkneemster onjuist geïnformeerd over de ingangsdatum van een WW-uitkering. Wat waren de gevolgen hiervan voor beide partijen nu wel een beëindigingsovereenkomst was ondertekend? Wat was er aan de hand? Het gaat in deze zaak om een...

Lees meer

Ontslag tijdens proeftijd? Een aantal aandachtspunten

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 5 oktober 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

Wanneer er een proeftijdbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen geeft dat de werkgever en de werknemer gelegenheid om vrijblijvend te beoordelen of zij er goed aan hebben gedaan met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. Waar moet je op letten bij het aangaan van een...

Lees meer

Loondoorbetaling bij opzettelijk veroorzaken ziekte?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 7 september 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

Heeft een werkneemster haar ziekte opzettelijk veroorzaakt door een borstverkleiningsoperatie in het buitenland te ondergaan?   Het is bij de meeste mensen wel bekend dat een werkgever bij ziekte van een werknemer een loondoorbetalingsverplichting heeft. Deze periode kan maximaal twee jaar...

Lees meer

Inklokken en wegwezen…

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 17 augustus 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werkgever vraagt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Dit omdat de werknemer zich bij het betreden van het bedrijfspand heeft geregistreerd maar vervolgens het pand weer heeft verlaten en geen of nauwelijks werkzaamheden heeft verricht. Wat oordeelt de...

Lees meer

Het belang van duidelijk en consequent beleid

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 20 juli 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

Op 8 juni jl. vernietigde de kantonrechter te Haarlem een ontslag op staande voet, omdat de werkgever geen duidelijk beleid voerde en de werknemer niet had gewezen op de gevolgen van zijn handelen. Werknemer, tevens BHV-er Het gaat in deze kwestie om een werknemer die sinds 19 juli 2017...

Lees meer

Integriteit op de werkvloer

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 29 juni 2022 door mr. E. (Elkan) Spijer

In deze bijdrage komt een tweetal uitspraken aan de orde die zien op integriteit. Beide uitspraken gaan over werknemers van de Dienst Justitiële Inrichtingen.  In een uitspraak van de kantonrechter Noord-Nederland van 14 juni 2022 ging het om een onvrijwillige omhelzing. In een arrest van het...

Lees meer