Blog

Cumulatieve ontslaggrond

Cumulatiegrond: combinatie van ontslaggronden goed onderbouwen

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 13 maart 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Inmiddels sprak de eerste kantonrechter zich uit over de zogenaamde ‘cumulatiegrond’ die per 1 januari 2020 in het kader van de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is geïntroduceerd. Wat betekent dat en hoe pakt de uitspraak uit? Cumulatiegrond Vóór 1 januari 2020 was een voldragen ontslaggrond...

Lees meer
Oproepkracht

Oproepkracht en werkgevers opgelet!

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 29 januari 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Op 1 januari 2020 trad de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Met deze wetgeving verbeterde de positie van de oproepkracht. Oproepkrachten hadden immers geen zekerheid over het aantal uren dat ze zouden kunnen gaan werken, met gevolg onzekerheid over hun inkomsten. Bovendien konden ze...

Lees meer
ziekte

Salaris tijdens ziekte opschorten of stopzetten? Hoe zat het ook alweer?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 10 januari 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan ontstaan er zowel voor de werkgever maar ook voor de werknemer allerlei verplichtingen op het vlak van re-integratie en controle. Wanneer een werknemer deze verplichtingen bij ziekte niet (correct) nakomt kan een werkgever besluiten een sanctie toe ...

Lees meer
Wekker

Slapend dienstverband? De wekker gaat af. Onderneem actie!

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 18 december 2019 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, dan moet diens werkgever het salaris maximaal twee jaar doorbetalen. Is deze periode voorbij, maar het dienstverband niet beëindigd? Dan spreekt men van een slapend dienstverband. Een reden om het dienstverband slapend te houden is om te voorkomen...

Lees meer
urenregistratiesysteem

Ontbreken urenregistratiesysteem leidt tot toewijzing overuren

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 6 december 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij geld had verduisterd van zijn werkgever. Zijn werkgever start een procedure waarin de gefixeerde schadevergoeding en terugbetaling van het verduisterde bedrag wordt gevorderd. Bij wijze van tegenvordering maakt de werknemer aanspraak op...

Lees meer
slapend dientsverband

De Hoge Raad hakt de knoop door: “einde aan het slapend dienstverband”.

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 9 november 2019 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

De Hoge Raad, onze hoogste rechter, heeft vandaag uitspraak gedaan in de kwestie rond de zogenaamde slapende dienstverbanden.  Over de problematiek van het slapende dienstverband zijn door de feitenrechters verschillende uitspraken gedaan. Daarom was het wachten op een uitspraak van de hoogste...

Lees meer
aanzegplicht

Eenzijdige functiewijziging vanwege vertrouwelijke informatie

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 4 oktober 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Mag een werkgever een eenzijdige functiewijziging opleggen aan een werkneemster? In een uitspraak van de kantonrechter Amsterdam stond die vraag centraal. Gedurende haar dienstbetrekking is werkneemster bevriend geraakt met een collega. Dit is de partner van de medeoprichter van werkgever....

Lees meer
leaseauto inleveren

Geen compensatie na inleveren leaseauto tijdens ziekte

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 13 september 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Een werkgever stelde een leaseauto ter beschikking gesteld die de werknemer ook privé mocht gebruiken. De werknemer werd langdurig ziek. Na 6 maanden ziekte diende de werknemer de leaseauto bij zijn werkgever in te leveren. De werknemer vond dat de werkgever hem moest compenseren. Dit vanwege...

Lees meer
ontslag

Kostbaar ontslag

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 16 augustus 2019 door mr. E. (Elkan) Spijer

Het door een werkgever te snel aansturen op een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan voor een werkgever duur uitpakken. Dit komt ook aan de orde in een uitspraak van de kantonrechter Alkmaar, waar er sprake was van een kostbaar ontslag. In deze zaak verzocht een werkgever om ontbinding van ...

Lees meer
vakantietoestemming

Wie is de baas over mijn vakantiedagen?

mr. J. (Jorika) Todorov
Geplaatst op 12 juli 2019 door mr. J. (Jorika) Todorov

Iedere werknemer heeft recht op vakantiedagen. Het aantal vakantiedagen van een werknemer is afhankelijk van zijn arbeidsuren per week. In artikel 7:634, eerste lid, BW staat het volgende opgenomen: De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen...

Lees meer