Blog

Het proeftijdbeding: een dure les!

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 25 juni 2021 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Onlangs heeft de Rotterdamse kantonrechter maar weer eens bevestigd dat een proeftijdbeding alleen geldig is als dat schriftelijk is overeengekomen. Wat is een proeftijd ook al weer? Een proeftijd is bedoeld om een werkgever inzicht te kunnen geven in de hoedanigheid van de werknemer....

Lees meer

Eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden door Corona toegestaan?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 7 mei 2021 door mr. E. (Elkan) Spijer

De kantonrechter Rotterdam oordeelt op 15 april 2021 (ECLI:NL:RBROT:2021:3754) over eenzijdige wijzigingen van arbeidsvoorwaarden door een werkgever. Deze eenzijdige wijziging hield verband met de wens van een werkgever om kostenbesparende maatregelen te nemen. Dit vanwege acute financiële...

Lees meer

Mag ik als werkgever een werknemer administratief ziek houden?

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 9 april 2021 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van zijn loon voor de duur van maximaal 104 weken. Van deze verplichte loondoorbetaling mogen partijen niet afwijken. Er is slechts één uitzondering toegestaan. Partijen mogen afspreken dat de werknemer de eerste twee ziektedagen geen recht heeft...

Lees meer

Ontslag wegens privégedrag?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 22 februari 2021 door mr. E. (Elkan) Spijer

Kan een werkgever overgaan tot ontslag van de werknemer vanwege gedragingen in de privésfeer? Rode lijn rechtspraak In de wet is geen bepaling opgenomen direct antwoord geeft die op deze vraag. Wel zijn in de rechtspraak uitspraken bekend waaruit een rode lijn kan worden opgemaakt. Of...

Lees meer
zwart inkomen alimentatie

Wat te doen als mijn werkgever mij niet meer kan betalen?

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 22 januari 2021 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Iedere werknemer ontvangt het salaris graag op tijd. De werkgever is verplicht het loon op de bepaalde tijd te voldoen. Het tijdstip waarop het loon betaald moet worden, staat meestal in de arbeidsovereenkomst of in de toepasselijke CAO genoemd. Art. 7:623 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ...

Lees meer
Boetebeding

Een boete van mijn werkgever. Mag dat?

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 11 december 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Veel overeenkomsten bevatten boetebepalingen. Wanneer een van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt, is een boete verschuldigd. Kan een werkgever zo’n boetebepaling ook in een arbeidsovereenkomst opnemen? En zo ja, welke regels gelden dan? Net als in ‘gewone overeenkomsten’, kan ook in ...

Lees meer
gelijke behandeling

Gelijke behandeling in de sollicitatiefase

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 23 oktober 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

Artikel 1 van onze Grondwet bepaalt dat allen die zich Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dat ook is verboden. In Nederland kennen we de zogenaamde gelijke...

Lees meer
ontslag

Compensatieregeling transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 25 september 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Werkgevers zijn ook een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de onderneming wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. Naar verwachting kunnen kleinere werkgevers echter vanaf 1 januari 2021 in aanmerking komen voor compensatie van de betaalde...

Lees meer
concurrentiebeding

Concurrentiebeding: het blijft een belangenafweging

mr. G.L. (Gerard) Gijsberts
Geplaatst op 4 september 2020 door mr. G.L. (Gerard) Gijsberts

In veel arbeidsovereenkomsten is een concurrentiebeding opgenomen. Een werkgever ziet zijn werknemer immers niet graag naar de concurrent vertrekken. Als een werkgever bang is dat de werknemer zijn kennis en ervaring gebruikt om voor een ander bedrijf of een andere werkgever, kan een...

Lees meer
beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

Beoordelen van een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst

mr. E. (Elkan) Spijer
Geplaatst op 9 juli 2020 door mr. E. (Elkan) Spijer

Veel bedrijven dienen als gevolg van de negatieve gevolgen van het Corona-virus kostenbesparende maatregelen te nemen. Daarbij kan vaak niet worden ontkomen aan inkrimping van het personeelsbestand. In dit verband krijgen werknemers van wie de functie vervalt vaak een voorstel van hun werkgever ...

Lees meer