Personen- en familierecht

De familierechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten bieden gespecialiseerde juridische bijstand op alle deelgebieden van het personen- en familierecht. Bij procedures die betrekking hebben op persoonlijke aspecten moeten vaak moeilijke beslissingen genomen worden met ingrijpende gevolgen. Of het nu gaat om de vaststelling van vaderschap of een echtscheiding, vertrouwen en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel.

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek informeren wij u over de mogelijkheden van uw zaak en maken wij samen met u een plan van aanpak. Onze insteek is altijd om een duidelijke regeling te verkrijgen, zodat alle betrokkenen ook in de toekomst weten waar ze aan toe zijn.

Voor een echtscheiding kunt u zowel samen met uw partner als alleen bij ons terecht. Wij kunnen u en uw partner bijstaan om in onderling overleg uw scheiding en de gevolgen hiervan te regelen. Echter wanneer een gerechtelijke procedure noodzakelijk blijkt, staan wij klaar om uw belangen in deze procedure zo goed mogelijk te behartigen.

Uw persoonlijke belangen staan bij ons voorop. Heeft u vragen over uw echtscheiding of wilt u meer weten over een familierechtelijk onderwerp neem dan contact op met een van onze advocaten.

Wij begeleiden u bij en adviseren u over:
Echtscheidingechtscheiding
verdeling van de huwelijksgemeenschap
afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
beëindiging samenleving
kinderalimentatie
• partneralimentatie
ouderschapsplan
gezag en omgangsregeling
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van kinderen
adoptie en stiefouderschap
erkenning/ontkenning/vaststelling vaderschap
• naamswijziging: voornaamswijziging of achternaamswijziging
bewind, mentorschap en curatele