Gelijke behandeling

Over de wetgeving rondom gelijke behandeling hebben de advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten veel kennis en ruime ervaring.

Bij deze wetgeving kan het gaan om conflicten rondom de gelijke behandeling van mannen en vrouwen tijdens de werkzaamheden. Daarnaast om onderscheid met betrekking tot verschillende arbeidsduur. Dus wie in deeltijd werkt, heeft dezelfde rechten binnen het bedrijf als een werknemer die fulltime werkt. Naast het verbod om onderscheid te maken op basis van geslacht, geldt de wet gelijke behandeling ook bij bijvoorbeeld godsdienst, seksuele geaardheid en nationaliteit.

De wet gelijke behandeling onderscheidt twee vormen van discriminatie: directe en indirecte discriminatie. Directe discriminatie is niet moeilijk aan te tonen. Dan wordt rechtstreeks verschil gemaakt tussen werknemers. Als een sollicitant bijvoorbeeld wordt afgewezen omdat zij een vrouw is. Bij indirecte discriminatie is het moeilijker om discriminatie aan te tonen. Als bijvoorbeeld een sollicitant wordt afgewezen omdat ze vrouw is, maar dat het argument wordt opgevoerd dat meer ervaring vereist is.

Onze advocaten staan zowel werkgevers als werknemers bij als het gaat om geschillen rond gelijke behandeling.

Hebt u een meningsverschil of conflict met een werknemer, waarbij de werknemer stelt u dat discrimineert of anderszins werknemers niet een gelijke behandeling geeft? Neem dan contact op met de ervaren arbeidsrecht advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten.