Proeftijd en boetebeding

Heeft u hulp nodig bij het beoordelen van bijzondere bedingen in uw arbeidsovereenkomst? Bijvoorbeeld bij het proeftijdbeding of het boetebeding? De advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten hebben hiervoor alle expertise in huis.

Vaak gaan conflicten rond proeftijd over de vraag of een werkgever/werknemer tijdens de proeftijd mag opzeggen, of dit wellicht al voorafgaand aan de indiensttreding mag/kan. Ook komen vaak kwesties aan de orde of een werkgever de (werkelijke) reden van opzegging tijdens de proeftijd moet vermelden.

Bij een boetebeding zijn specifieke wettelijke regels van toepassing. De werkgever en medewerker kunnen overeenkomen dat als hij bepaalde voorschriften overtreedt een boete verschuldigd is. Een boetebeding moet zorgvuldig worden geformuleerd en niet in alle gevallen kunnen boetes door werkgevers worden geïncasseerd. Onze advocaten lichten dit graag nader toe tijdens een persoonlijk gesprek.

Wilt u een proeftijd of een boetebeding opnemen in een arbeidsovereenkomst? Of wilt u een beroep doen op een proeftijdbepaling of een boetebeding? Neem dan contact op met de arbeidsrecht advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten. Dat voorkomt problemen achteraf!