Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie

Onze advocaten hebben ruime kennis en ervaring als het gaat om het begeleiden van werknemers tijdens ziekte en reïntegratie.

Hierbij kunt u denken aan discussies met uw werkgever over de vraag of er sprake is van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of niet, of de reïntegratieverplichtingen door beide partijen correct worden nagekomen en of er al dan niet terecht sancties zijn opgelegd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om schorsing en stopzetting van de loonbetaling.

Ook kunnen de advocaten van Vogelaar Bosch Spijer Advocaten u adviseren over het beoordelen van (de redelijkheid van) controlevoorschriften en over conflicten rond het nakomen en sanctioneren van verplichtingen tijdens ziekte. Tevens kunnen we u ondersteunen bij het aanvragen van een deskundigenoordeel bij het UWV.

De arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor kunnen werknemers tot slot adviseren over de eventuele mogelijkheden tot het verkrijgen van een transitievergoeding als het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt beëindigd.

Hebt u, als als werknemer, vragen over arbeidsongeschiktheid of reïntegratie? Neem dan contact op met de arbeidsrechtadvocaten van Vogelaar Bosch Spijer.